Tiny forest

Tiny Forest of te wel mini stadsbos

Een ecologische biotoop met een veelheid van inheemse bosgewassen binnen een stedelijk gebied. Wat formaat betreft reëel afhankelijk van de maten van het terrein, wisselend van het formaat van een flinke postzegel, tot formaat tennisbaan of binnenpleintje, max ca. 200m2!

Op deze kleine oppervlakte een zo’n groot mogelijke inheemse variatie in soorten en begroeiing als mogelijk is en die elkaar niet direct in groei en eigenschappen verstoren. Een ruime optie voor bewoners uit buurt, of uit een wijk om kennis te maken met de diversiteiten en eigenheden van een bos door de seizoenen heen! Gemeentes, projectontwikkelaars e.a. grondeigenaren en beheerders maken goede sier met het aanbieden van percelen voor sociaal samengaan, welzijn en de volksgezondheid.

Vergroot de natuurbeleving

Het vergroot de natuurbeleving de eigen waarneming sterkt de zintuigen het inzicht en de betrokkenheid, door te zien en daarbij te beseffen, dat men daarvan zelf een belangrijk onderdeel van is. De deelname in de aanleg, realisatie en het gedijen van een tiny-forest is een belevenis, die het omgevingsbesef vergroot. Vogels, insecten, kruipers, vliegers, rare en mooie fladderaars, gravers en opvreters zijn met hun aanwezigheid, als een voortdurende schouwspel binnen handbereik. Deze vergrootte natuurwaarden in de bebouwde gebieden die ‘t eigen milieu gezonder en energieker maakt, is als bereikbare inspanning zeker de moeite waard!

Status: Inmiddels zijn diverse gemeenten in het hele land tot bovenstaand besef gekomen. Van hen zijn velen tot de daar bijbehorende initiatieven en acties overgegaan. Vaak mede getriggerd door burger- en bureninitiatieven, een vorm omgevingsbewustzijn, die een prachtige impact hebben op de leefbaarheid in de buurt, de directe woon- en leefomgeving. Het geplande onderhoud met bijvoorbeeld meer kundige krachten uit de wijk is, gezien de gestelde bodem- en vegetatie behandeling, een interactief regelmatig terugkerend sociaal gebeuren. Naast ge-
meenten, het IVN zijn er buurtinitiatieven & voorvechters die deze tiny-forest(ing) aanmoedigen!

Bron: Tiny Forest is een concept, dat bedacht is door de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma als CEO van Afforestt, hij baseerde zich op de bosbouwmethode van de Japanse bomenexpert Akira Miyawaki.  Dr. Miyawaki ontwikkelde in de jaren ’70 een methode om natuurlijke, inheemse bossen te herstellen. Hij legde ruim 1.700 bossen aan, waarvan 96,7% zich binnen tien jaar tot een veer- krachtig ecosysteem ontwikkelden. Shubhendu Sharma raakte geïnspireerd door Miyawaki’s aanpak en vertaalde de werkwijze naar een stadsomgeving, met een impact die inmiddels velen beweegt!

Bron afbeelding: glasgowtimes.co.uk / UK’s first ‘Tiny Forest’ to be planted to help climate and nature.