Agroforestry

Als er sprake is van een landbouw systeem, waarbij bomen en houtige meerjarige gewassen, worden gecombineerd met akkerbouw, groenteteelt, éénjarige gewassen, of veeteelt op één perceel.

Bron: Definitie Dana van Bentum MNH. Milieu Federatie Noord-Holland

Het ministerie, regionale autoriteiten, alsmede land- en tuinbouw organisaties, dienen de toekenning van status en eventuele benoeming van bedoelde percelen als een herbestemming te erkennen. Gewijzigde gedane bestemmingen zijn complex en of in het geheel niet meer te wijzigen dan wel terug te draaien of te hernoemen dus definitief.

Agroforestry

In dit landbouw systeem waarbij sprake is van gemengde gewassen en groeivormen, zal een verre van monoculture biotoop ontstaan. Door deze toenemende biodiversiteit zal er zich een andere microbiologische samenstelling in bodem en omgeving ontwikkelen. Deze heeft een bijzonder positieve impact op de veelheid van gewassen en die van nature strijdbaarder dus gezonder maakt. Dit gegeven doet geen beroep op schadelijke bestrijdingsmiddelen en zal op enig termijn zijn gezondere vruchten afwerpen in deze nu natuurlijk bio-diverse omgeving