Groeninghovenrevi

GroeninghovenRevi

Uw  bomen en planten weer meer tot groei en bloei brengen.  Met de juiste zorg, voeding en aandacht, fraaie afgeschreven bomen en gewas, tot een mogelijk groei-/ en bloeizaam nieuw leven begeleiden. Toe te passen voor fruit-, loof- en naaldbomen, bessenstruiken & struweel.

De Activiteit

Het vakkundig, tijdig en gericht snoeien, als ook het zorgen voor de juiste bemesting, goede bodembalans en voldoende licht toetreding, zijn erg belangrijke zaken voor verdere natuurlijke groei en ontwikkeling in een gezonde biotoop.

 

 

Een vraagbaak

Hoe staat het met bijvoorbeeld?

  • Het gewas (bomen, struiken & hagen)
  • De bewatering en -wegen en buffering (grond, irrigatie en HWA)
  • De stand van bodem en planten voeding & bemesting
  • Het installatie-, licht- en of energieplan
  • Het grondplan, de niveaus, bewerking en indeling
  • De noodzakelijke snoei van takken of wortels
  • Gewenste aanplant en begroeiing
  • Een voedseltuin of - bos